Ročníky

trať 5 km   přesně 5,082 km 

trať 8 km  přesně 7,895 km

Prozatím máme za sebou 1. ročník

2.ročník je zapsán do historie

3. ročník proběhl za příznivého vývoje počasí