Ročníky

trať 5 km   přesně 5,082 km 

trať 8 km  přesně 7,895 km

Prozatím máme za sebou 1. ročník

2.ročník je zapsán do historie

3. ročník proběhl za příznivého vývoje počasí

4. ročník proběhl 7. 10. 2018 jako finále 2. ročníku BBT